Beenlengteverschil

Bij beenlengteverschil is de afstand tussen bekken en enkel in het ene been anders is dan in het andere. De helft van alle volwassenen heeft een beenlengteverschil van minder dan twee centimeter.

Beenlengteverschil kan aangeboren zijn (ongelijke lengte of ongelijke vorm van het been). Maar het kan ook een gevolg zijn van een groeistoornis of botbreuk.

 

Beenlengteverschil kan leiden tot bekkenscheefstand. Dit kan Rug- nek en hoofdpijnklachten tot gevolg hebben. Ook scoliose kan een gevolg zijn van beenlengteverschil. Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom.

Veel behandelaars schenken onvoldoende aandacht aan beenlengteverschil. Hierdoor blijven veel klachten onnodig bestaan.